Raport o stanie Gminy Miejskiej Hel w 2022 roku

Burmistrz Helu.

drodzy mieszkańcy,

Przedstawiam Państwu raport o stanie Miasta Hel za 2022 r., który jest podsumowaniem naszej pracy i dokonań w minionym roku. Raport ten jest również wyrazem wdzięczności i uznania dla wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju naszego Miasta: mieszkańców, radnych, pracowników urzędu i jednostek miejskich oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Dziękuję Państwu za współpracę i zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego.

Rok 2022 był rokiem niezwykle trudnym i wymagającym. Pandemia COVID-19, nadal stanowiła poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W związku z tym naszym priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa i wsparcia naszym mieszkańcom, zwłaszcza tym najbardziej potrzebującym. Jestem przekonany o tym, że jako wspólnota zdaliśmy egzamin dojrzałości udzielając wsparcia i pomocy pokrzywdzonym w wyniku wojny obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli u nas schronienie.

W raporcie przedstawiono szereg działań i projektów, które realizowaliśmy w obszarach takich jak: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, edukacja, kultura, sport, turystyka, gospodarka, ochrona środowiska czy infrastruktura. Możemy być dumni z osiągnieć naszych uczniów, skali zrealizowanych inwestycji, kwot pozyskanych środków inwestycyjnych oraz zakresu udzielonego wsparcia.

Raport przedstawiam Państwu w formie strony internetowej, co zapewni Państwu przejrzysty obraz zmian, jakie zaszły w naszym Mieście nie tylko na przestrzeni ostatniego roku, ale ostatnich kilku lat!Mirosław Wądołowski

Burmistrz Helu

CO ZNAJDZIESZ W RAPORCIE?

Jak wypadamy na tle innych miast?

Ogólna ocena rozwoju - wykres.

Sytuację Miasta Hel na tle gmin o podobnych uwarunkowaniach rozwoju należy ocenić jako dobrą. Miasto wypada dobrze w 2 z 6 analizowanych obszarów.